Selecteer een pagina

 

Het dak van uw bedrijfspand levert u geld op met zonnepanelen

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om gebouweigenaren, te verplichten hun (industriële) dak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, om zo de energietransitie te stimuleren. Dat staat in de concept nota.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken past daar voor het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ aan.
Met deze nieuwe regeling wilde de minister de groep eigenaren van nieuwe gebouwen die niet onder de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen vallen, toch verplichten omhun daken te gebruiken voor zonnepanelen of klimaatadaptatie.

De BENG-regeling verplicht nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. Er is in het dichtbevolkte Nederland weinig ruimte is voor zonnepanelen. Daarom wordt gekeken naar de bestaande ruimte maximaal te benutten.
Gemeenten krijgen meer zeggenschap omdat zij lokale kennis hebben.

Wie moeten die zonnepanelen gaan betalen?
Gebouweigenaren kunnen aanspraak maken op subsidies, belastingvoordelen en de SDE ++, GVO certificaten en verkoopopbrengst stroom.
In dat geval levert het dak geld op.

De regelgeving wordt juridisch vastgelegd, wat de gemeenten de mogelijkheid geeft bij te sturen.

Wilt u nu al profiteren van zonnepanelen op uw dak? Duurzaam Energiezorg helpt u graag.