Groene energie

Duurzame opgewekt
CO2 neutraal
Groen
Voordelig

Waarom groene energie?

Echt groen opgewekte energie is opgewekt uit duurzaam opgewekte bronnen, zoals wind, zon, biomassa en waterkracht.
Door te kiezen van echte groene elektriciteit met Garantie van Oorsprong en CO2 bos gecompenseerd aardgas realiseert u een nihil CO2 uitstoot. Die energie moet natuurlijk ook geproduceerd worden, zoals door energiemaatschappijen.
DUURZAAM Energiezorg kiest alleen energiemaatschappijen die zelf duurzame energie opwekken en daarmee klimaatopwarming tegen gaan. Onze bronnen zijn (Hollandse) zon, wind, biomassa of Europese waterkracht.
Geen meerprijs voor kleinzakelijke gebruikers.
Wij mijden energiehandelaren die geen wezenlijke bijdrage leveren aan het reduceren van broeikasgassen door alleen handel en feitelijk niets anders zijn als een kantoor met een vernuftig computersysteem.

Waarom onze producten en diensten?

  • We hebben het Keurmerk CIRE : De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): .
    Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van  adviseurs van energie-overeenkomsten.
    Als geverifieerd intermediair onderscheiden we ons door een transparant en integer verkoopadvies van energie.
  • Op basis van uw afnamepatroon, scherp en tijdig energie inkopen kleinverbruik en grootverbruik klanten.
  • CertiQ certificering voor bewijs van 100% groene elektriciteit uit duurzame energiebronnen met Garantie van Oorsprong, zoals wind, zon, biomassa en waterkracht.
  •  Controle op de netwerkbeheerders facturen in combinatie met de leveranciersfacturen.
  • Het laten herstellen van de instellingen  om de kosten op energiefacturen te verlangen
  • Monitoring van al uw energie gerelateerde correspondentie en facturen. (Ontzorging)
Neem nu contact op